Vasantidevi Patil Institute of Pharmacy

vpip@yspm.in

(02328) 223341

VASANTIDEVI PATIL
INSTITUTE OF PHARMACY

HTML marquee Tag “फार्मसी प्रवेश” शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता प्रवेश अर्ज भरण्याची प्रक्रिया; शासनमान्य सुविधा केंद्र (FC 6491) वासंतीदेवी पाटील इन्स्टिटयूट ऑफ फार्मसी कोडोली येथे सुरु आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क (०२३२८) २२३३४१, ८९८३४१६०००, ९५५२८२६८७१, ९९६०३९८५२२, ८९५६६४७४१९.